Η ιστορία μας

Αναμνηστικά του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 
Η αρχή…
Στις αρχές του 2017 αποφασίστηκε να ξεκινήσει η διαδικασία για τη δημιουργία αναμνηστικών ειδών για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Κρίθηκε σκόπιμο να πραγματοποιηθεί μελέτη αγοράς και στη συνέχεια στάλθηκε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα του Πανεπιστημίου. Η ανταπόκριση ήταν  πάρα πολύ θετική και αυτό μας έδωσε ώθηση. Απάντησαν 800 άτομα και με λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις απαντήσεις στη συνέχεια δημιουργήθηκαν τα αναμνηστικά.  
 
Η συνέχεια…
Προκηρύχθηκε εσωτερική πρόσκληση με θέμα «Σχεδιάστε τα Αναμνηστικά Είδη του Πανεπιστημίου Αιγαίου» με δυνατότητα συμμετοχής όλων των μελών του Ιδρύματος. Συνολικά υποβλήθηκαν 15 προτάσεις και η Επιτροπή Αξιολόγησης απένειμε ομόφωνα το βραβείο στην κα Ειρήνη Γκέλη, απόφοιτο του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστήμιου Αιγαίου. Το χρηματικό έπαθλο του βραβείου ήταν χίλια ευρώ. Τα σχεδιαστικά pattern που πρότεινε η κα Ε. Γκέλη προέκυψαν από την μελέτη διαφόρων πολιτιστικών στοιχείων των νησιών του Αιγαίου και εφαρμόστηκαν στη συλλογή αναμνηστικών αντικειμένων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 
Οι εφαρμογές …
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω με χαρά σας παρουσιάζουμε την πρώτη σειρά των αναμνηστικών ειδών του Πανεπιστημίου μας. Ελπίζουμε να τα αγαπήσετε όπως εμείς και να τα αγκαλιάσετε.